Съобщение за спиране на процедурата по ОП "Разработване и внедряване на информационна система за управление на бюджета на НАП"

28 Декември 2017

Предвид постъпила в ЦУ на НАП жалба вх. №Е-12-00-622#2/28.12.2017 г., съдържаща искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата", на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, се преустановяват всички действия по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване и внедряване на информационна система за управление на бюджета на НАП", с УНП 00530-2017-0114, открита с Решение №РЦУ-168 от 04.12.2017 г. на главния секретар на НАП, оправомощен със Заповед №ЗЦУ-ОПР-2/22.05.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 28.12.2017
Затвори