Информационен център на НАП

Информация на 0700 18 700 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.  


ВАЖНО! За да ползвате услугите на Информационния център на НАП от чужбина, е необходимо да наберете номер (+359/2) 9859 6801


На единния телефонен номер за цялата страна  070018700 гражданите и представителите на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация.

Телефонното обаждане е на цената на градски разговор от цялата страна за абонатите на стационарни телефони. Обажданията от мобилни телефони към телефон 070018700 се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Запитвания могат да се изпращат и на имейл адрес: infocenter@nra.bg

Експертите на агенцията дават отговори на въпроси, свързани с декларирането и плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски, сроковете за подаване на декларации и плащане на задължения. По телефона ще може да се получи още информация за начините на плащане, банковите сметки и нужните платежни документи, както и за попълването на данъчните и осигурителни декларации и формуляри. Клиентите на  НАП могат да направят и справка за здравно-осигурителния си статус по телефона или да получат указания как да ползват електронните услуги, предоставяни от Национална агенция за приходите. 

На телефон 070018700 не могат да се правят справки за дължимите местни данъци и такси (данък сгради, такса смети и данъците върху превозните средства) тъй като от началото на 2006 г . те се обслужват от общинската администрация, а не от НАП. За повече информация за местните данъци и такси, свържете се с общинските отдели “Местни данъци и такси” в София или изтеглете  списък с телефоните на общинските служби извън столицата.