Плащане чрез електронната услуга на НАП, достъпна с КЕП или с ПИК

Как се извършва плащането чрез електронна услуга на НАП „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“, достъпна с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код(ПИК)?

1. Вход в портала за електронни услуги на НАП

От интернет страницата на НАП трябва да влезете в портала за електронни услуги и да изберете Е- услуги с електронен подпис или Е-услуги с ПИК, в зависимост от избрания начин за идентификация. Ако сте регистрирани с електронен подпис и имате права на достъп до данъчно-осигурителна информация за няколко лица, следва да изберете лицето, в полза на което ще извършвате плащане. След това от списъка с електронни услуги избирате услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“. При влизане в електронната услуга се визуализира справка за задълженията към настоящия момент. 

2. Попълване на информация за плащането

След като се визуализира справката с избор на бутон „Плащане по електронен път“ на нов екран се генерира автоматично необходимата за извършване на плащането информация. Тя се визуализира под формата на таблица с видовете задължения, които подлежат на плащане, разположени на отделни редове. Единственото поле, което трябва да попълните Вие е „Сума за плащане“. В полето можете да въведете размера на сумата, която желаете да платите или да изберете посочения в справката размер на задължението Ви, чрез избор на бутон ->. След като сте посочили размера на плащанията, които желаете да извършите, се избира бутон „Следваща стъпка на плащането“.

3. Преглед и потвърждаване на плащането в системата на НАП

След избор на бутон „Следваща стъпка на плащането“ се визуализира екран, на който имате възможност за:

  • преглед на въведените данни – чрез избор на бутон „Преглед“.  Данните се визуализират под формата на попълнено платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета. Същото може да бъде разпечатано и да се използва за плащане на каса в избрана от Вас банка, при условие че банката приема разпечатани по този начин платежни документи. Можете и да използвате документаразпечатката и за по- лесно попълване на реквизитите във формуляр на обслужващата Ви банка за платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета;
  • отмяна от плащането – чрез избор на бутон „Отмяна“;
  • потвърждаване на плащането.

За да се осъществи плащането, се избира бутон „Плащане“, след което системата Ви прехвърля към сайта на ePay.bg.

4. Вход в ePay.bg за потвърждаване на плащането

При зареждане на интернет страницата на ePay.bg, трябва да въведете потребителското си име и парола, с които сте регистрирани в сайта. След вход в системата на ePay.bg  трябва да потвърдите заявките за плащане. Това е последната стъпка за плащане по Интернет на данъчни, осигурителни или други публични задължения към НАП.

Ако в стъпка 2 сте избрали да извършите няколко плащания, след потвърждаване на плащането по т. 4 автоматично ще се зареди екранът по т. 3 за потвърждаване на следващо плащане.

5. Съобщение за наредено плащане

Ще получите съобщение в електронната си поща за наредените от Вас плащания към банкови сметки на НАП. Пазете това електронно съобщение.

Важно! Наредените от Вас суми ще постъпят по сметките на приходната администрация до 3 работни дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не чакайте последния срок за плащане.

История на създадените и на наредените от Вас плащания чрез електронна услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“