Окончателен данък

Определянето и внасянето на данъка е уредено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Кои доходи се облагат с окончателен данък?

І. С окончателен данък се облагат:

1. Облагаемите доходи от дивиденти в полза на едноличен търговец.

2. Облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:

- местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;

- местно физическо лице от източник в чужбина.

3. Доходите, ...

ІІ. С окончателен данък се облагат и други доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната. Повече.

Ако някой от доходите по т. ІІ попада в обхвата на необлагаемите доходи по чл. 13 от ЗДДФЛ и е начислен/изплатен в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство, то този доход не се облага с окончателен данък. В тези случаи, лицето, придобило дохода, представя пред платеца на дохода документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ.

.......................................................................................................................

Определяне на окончателен данък

Данъчни ставки

Срокове за внасяне

Внасяне

Деклариране 

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация