Какво трябва да знам за BREXIT?

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз. Това означава, че освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г., (датата на оттегляне). Тогава Обединеното кралство ще стане "трета държава".

Заинтересованите страни, националните органи и службите на ЕС трябва да се подготвят за два основни варианта:

- ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две години;

- ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., преходен период няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г. Този вариант е известен като „сценарий без споразумение“ или „сценарий за рязко отделяне“ .

За да се подготвят за Брекзит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва да предприемат следните действия:

 • да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (като например преференциалните правила за произход);
 • да се снабдят с нужните митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките;
 • да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки.

Седем неща, които предприятията трябва да знаят, за да се подготвят за Брекзит 

Как да се подготвите за Брекзит?

Ако няма преходен период (предвиден в споразумението за оттегляне) или окончателно споразумение, считано от 30 март 2019 г. търговските отношения с Обединеното кралство ще се ръководят от общите правила на СТО, без прилагане на преференции.

По-конкретно това означава, че:

 • Ще се прилагат митнически формалности, ще трябва да се подават декларации, а митническите органи могат да изискат обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.
 • По отношение на стоките, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, ще се прилагат мита без преференции.
 • По отношение на някои стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, може да се прилагат също така забрани или ограничения, което означава, че е възможно да се изискват лицензи за внос или износ.
 • Лицензите за внос и износ, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за митнически опростявания или режими, като например митническо складиране, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за одобрен икономически оператор (ОИО), издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Държавите членки ще начисляват ДДС при вноса на стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство. Износът за Обединеното кралство ще бъде освободен от ДДС.
 • Ще се променят правилата за деклариране и плащане на ДДС (за доставките на услуги като електронните услуги) и за презграничните възстановявания на ДДС.
 • За движения на стоки към Обединеното кралство ще се изисква декларация за износ. За движението на акцизни стоки към Обединеното кралство може да се изисква и електронен административен документ (е-АД).
 • Движенията на акцизни стоки от Обединеното кралство към ЕС (ЕС-27) ще трябва да бъдат освободени от митнически формалности, преди да може да започне движението в рамките на системата за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS).

Какво да направите?

 • Проверете дали Вашето предприятие има търговски отношения с Обединеното кралство и дали придвижва стоки през територията на Обединеното кралство. 

Ако това е така:

 • Регистрирайте предприятието си пред националния митнически орган, ако все още не сте го направили, за да може то да осъществява търговия с държави извън ЕС. Данните за контакт с националните митнически органи са в този списък.
 • Проверете дали Вашето предприятие е готово да продължи да търгува с или през Обединеното кралство, т.е. дали разполага с необходимите:
 1. човешки ресурси (персонал, обучен по митническите въпроси);
 2. технически капацитет (ИТ системи и други); и
 3. митнически разрешения, например за специални режими (складиране, усъвършенстване или за стоки, обект на употреба за специфични цели).
 4. опростявания за поставяне на стоки под митнически режим;
 5. общи обезпечения с намалени размери или освобождаване от обезпечение;
 6. опростявания за режим транзит.
 • Попитайте своя национален митнически орган кои съществуващи митнически опростявания и улеснения може да ползва Вашето предприятие, като например:
 • Обмислете дали да не подадете заявление за статус на одобрен икономически оператор (ОИО) пред Вашия национален митнически орган.
 • Ако сте регистрирани за ползване на режима за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС в Обединеното кралство, регистрирайте се в една от държавите — членки на ЕС-27.
 • Ако сте платили ДДС в Обединеното кралство през 2018 г., подайте исканията си за възстановяване на ДДС доста преди 29 март 2019 г., за да може те да бъдат обработени преди тази дата.
 • Разговаряйте с Вашите бизнес партньори (доставчици, посредници, превозвачи, …), тъй като Брекзит може да засегне и веригата Ви на доставки.
 • Разгледайте страницата на Европейската комисия с модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане, за да прецените дали служителите Ви се нуждаят от допълнително обучение.

За подробна информация, посетете уебстраницата на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD), посветена на подготовката на предприятията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Публикуваните указания са на български език: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-bg

Уведомления на ЕК свързани с БРЕКЗИТ в областта на данъчното и митническото облагане:

Оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС в областта на данъка върху добавената стойност

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на митниците и косвеното данъчно облагане 

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на лицензите за внос/износ на определени стоки

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи

Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на митниците и външната търговия - преференциален произход на стоките

За повече информация за публикуваните уведомления на ЕК за всички области, посетете:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices#tradetaxud

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация